Wat is adapt

Wat kan je bij Adapt verwachten?

Adapt is een ergotherapie praktijk. De ergotherapeuten behandelen zoveel mogelijk thuis bij de cliënt. In de praktijk zijn meerdere ergotherapeuten werkzaam. Zij hebben ruime ervaring in het behandelen van volwassenen, zowel in een revalidatieals in een verpleeghuis en thuissetting. De ergotherapeuten zijn lid van Ergotherapie Nederland en staan ingeschreven in het kwaliteitsregister. Er is kennis aanwezig met betrekking tot veel voorkomende aandoeningen, behandelmethoden en wet- en regelgeving. Er wordt samengewerkt met huisartsen, specialisten, fysiotherapeuten en andere hulpverleners.

Behandelen, begeleiden en adviseren

Hulpmiddelen en aanpassingen

Voorlichting en instructie

Wat is ergotherapie?

Ergotherapie is een paramedisch beroep dat zich bezig houdt met het behandelen van mensen die gehandicapt zijn geraakt en dientengevolge beperkingen ondervinden in hun dagelijks functioneren.

Onze mogelijkheden