Over Adapt ergotherapie

Wat is Adapt?

Adapt is een ergotherapie praktijk. De ergotherapeuten behandelen zoveel mogelijk thuis bij de cliënt. In de praktijk zijn meerdere ergotherapeuten werkzaam. Zij hebben ruime ervaring in het behandelen van volwassenen, zowel in een revalidatieals in een verpleeghuis en thuissetting. De ergotherapeuten zijn lid van Ergotherapie Nederland en staan ingeschreven in het kwaliteitsregister. Er is kennis aanwezig met betrekking tot veel voorkomende aandoeningen, behandelmethoden en wet- en regelgeving. Er wordt samengewerkt met huisartsen, specialisten, fysiotherapeuten en andere hulpverleners.

Mogelijkheden

Behandelen, begeleiden
en adviseren

Het opnieuw leren van vaardigheden ls wassen, aankleden, toiletgang, ten en drinken en huishoudelijke aktiviteiten. Het leren gebruiken van een aangedane arm, na bijvoorbeeld een beroerte of ongeval, in alledaagse situaties.

Hulpmiddelen en
aanpassingen

Het informatie verstrekken over de mogelijkheden en het adviseren van de juiste hulpmiddelen. Het beoordelen van de mogelijkheden van (woning) aanpassingen en het opstellen van een individueel advies. 

Voorlichting
en instructie

Het informeren van zorgverleners om de cliënt heen, bijvoorbeeld huisartsen, fysiotherapeuten en verzorgenden. Het geven van voorlichting en instruktie aan mensen in de direkte omgeving van de cliënt.