Onze mogelijkheden

Behandelen, begeleiden en adviseren

Hulpmiddelen en aanpassingen

Voorlichting en instructie

Behandelen, begeleiden en adviseren

Het opnieuw leren van vaardigheden als wassen, aankleden, toiletgang, ten en drinken en huishoudelijke aktiviteiten. Het leren gebruiken van een aangedane arm, na bijvoorbeeld een beroerte of ongeval, in alledaagse situaties. Het éénhandig leren uitvoeren van dagelijkse handelingen. Het leren maken van transfers (overstappen van rolstoel naar stoel, toilet, bed en vice versa).

Hulpmiddelen en
aanpassingen

Het informatie verstrekken over de diverse mogelijkheden en het adviseren van de juiste hulpmiddelen in een specifi eke situatie. Het beoordelen van de mogelijkheden van (woning) aanpassingen en het opstellen van een individueel advies. Het leren gebruiken van hulpmiddelen, zoals rolstoel (binnen/buiten, elektrisch), tillift, stoel met trippelfunctie, sta-op-stoel, aangepast bestek, communicatiemiddelen. Het naar aanleiding van het opgestelde advies aanvragen van vergoeding van hulpmiddelen en aanpassingen bij gemeente en zorgverzekeraars.

Voorlichting en instructie

Het informeren van zorgverleners om de cliënt heen, bijvoorbeeld huisartsen, fysiotherapeuten, wijkverpleegkundigen en verzorgenden. Het geven van voorlichting en instruktie aan mensen in de direkte omgeving van de cliënt. Het opstellen van een preventief advies, om herhaling of verergering te voorkomen.

Wat is ergotherapie?

Ergotherapie is een paramedisch beroep dat zich bezig houdt met het behandelen van mensen die gehandicapt zijn geraakt en dientengevolge beperkingen ondervinden in hun dagelijks functioneren.

Wat is Adapt?

Adapt is een ergotherapie praktijk. De ergotherapeuten behandelen zoveel mogelijk thuis bij de cliënt. In de praktijk zijn meerdere ergotherapeuten werkzaam. Zij hebben ruime ervaring in het behandelen van volwassenen.