Samen aan de slag,
op weg naar
volledige zelfstandigheid

Mogelijkheden

Behandelen, begeleiden en adviseren

Het opnieuw leren van vaardigheden als wassen, aankleden, toiletgang, ten en drinken en huishoudelijke aktiviteiten. Het leren gebruiken van een aangedane arm, na bijvoorbeeld een beroerte of ongeval, in alledaagse situaties.

Hulpmiddelen en aanpassingen

Het informatie verstrekken over de mogelijkheden en het adviseren van de juiste hulpmiddelen. Het beoordelen van de mogelijkheden van (woning) aanpassingen en het opstellen van een individueel advies. 

Voorlichting
en instructie

Het informeren van zorgverleners om de cliënt heen, bijvoorbeeld huisartsen, fysiotherapeuten en verzorgenden. Het geven van voorlichting en instruktie aan mensen in de direkte omgeving van de cliënt.

Over Adapt ergotherapie

Wat is ergotherapie?

Ergotherapie is een paramedisch beroep dat zich bezig houdt met het behandelen van mensen die gehandicapt zijn geraakt en dientengevolge beperkingen ondervinden in hun dagelijks functioneren.

Wat is Adapt?

Adapt is een ergotherapie praktijk. De ergotherapeuten behandelen zoveel mogelijk thuis bij de cliënt. In de praktijk zijn meerdere ergotherapeuten werkzaam. Zij hebben ruime ervaring in het behandelen van volwassenen.